תנאי שימוש

התכנים באתר אינם מהווים ייעוץ פסיכיאטרי ו/או רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או תחליף לייעוץ כזה ו/או תחליף לייעוץ כזה ו/או טיפול וייעוץ מקצועי מכל מן וסוג שהוא. ההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר היא אחריות המשתמש בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מידע מקצועי, הפניות, מידע משפטי, מידע עובדתי, מידע רפואי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהימצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים המקצועיים ו/או הרשמיים, מתוך שפרסומים אלה – הם הקובעים היחידים, והוא הדין עם כל מידע כל טיפול רפואי ו/או מידע רפואי ו/או מידע טיפולי ו/או מידע אחר – שכל שימוש בהם הינן באחריותך בלבד ולאחר שנועצת ברופא/ איש מקצוע מוסמך בלבד.

למען הסר ספק מודגש כי התכנים שבאתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. התכנים בתחומים שבמומחיות (רפואה, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה וכו') אינם מהווים עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. אם החלטת לפעול על פי המידע באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה. לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או מי מטעמו ו/או צוות הכותבים באתר, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

להגיב