פרוייקט פסיכוזה

פגיעה בחומר האפור במוח עקב השפעת תרופות. האם יש חשיבות לסוג התרופות ? ניתוח מחקרי MRI

פגיעה בחומר האפור במוח עקב השפעת תרופות. האם יש חשיבות לסוג התרופות ? ניתוח מחקרי MRI
ידוע שחולי סכיזופרניה סובלים מאבדן החומר האפור במוח.
לאחרונה ,פורסם ניתוח של 18 מחקרי MRI שבדקו אבדן חומר אפור לאורך זמן בחולי סכיזופרניה (סהכ 1155 איש) בהשוואה לאנשים בריאים (סהכ 911 איש).
לאורך זמן חולי סכיזופרניה איבדו יותר חומר אפור בקורטקס.
מידת האובדן היתה קשורה לכמות המצטברת של תרופות נוגדות פסיכוזה בהן נעשה שימוש.
נמצא ששימוש בתרופות נוגדות פסיכוזה מדור ראשון (דוגמת הלידול) היתה קשורה באבדן חומר אפור גדולה יותר מאשר כאשר נעשה שימוש רק בתרופות נוגדות פסכיוזה מדור שני (דוגמת זיפרקסה).

הערה : המימצאים מטרידים. עם זאת, יש לנהוג זהירות בפרשנות של תוצאות אילו. בסופו של דבר מה שקובע היא ההשפעה הקלינית – האם אכן יש ירידה בכישורים הקוגניטיבים הרגשיים והחברתיים כתוצאה משימוש בתכשירים נוגדי פסיכוזה. טענות כאלה אכן הועלו בעבר.
בנוסף, אין לשכוח שלתרופות מדור שני יש סיכונים אחרים דוגמת סיכון מוגבר לסכרת.
שקילה סופית של אופן השימוש בתרופות היא לכן אישית וצריכה להיות מותאמת לכל אדם.


The effect of antipsychotic treatment on cortical gray matter changes in schizophrenia: does the class matter? A meta-analysis and meta-regression of longitudinal magnetic resonance imaging studies

להגיב