פרברסיה

יש שאלה גדולה האם יש דבר כזה סטיות מיניות? האם העובדה שאנשים נהנים מינית ממעשים מסויימים, מאברי גוף מסויימים או מפרטנרים מסויימים, משמעותה שחלק מההעדפות הן סטיות מיניות ?
הפסיכיאטריה לעומת זאת, בחרה להגדיר העדפות מיניות מסויימות כסטייה מינית. כך למשל סאדו מזוכיזם מוגזר כסטייה מינית ואילו הומסקסואליות שהוגדרה בעבר כסטייה מינית אינה מוגדרת כך יותר, בעקבות מאבק פוליטי מתמשך על ההומוסקסואלים. עובדה ששמדגישה את המימד החברתי בשאלה מה יוגדר כסטייה מינית. כמובן שבכל חברה ובכל תת חברה נמצא הגדרות שונות.
בנוסף, לא נמצא הבדל מהותי בין ההעדפות המיניות באוכלוסיה המוגדרת נורמלית לבין זו המוגדרת כסוטה. בשתי האוכלוסיות ניתן למצוא מגוון גדול מאד של פנטזיות מיניות, וגם של מימושן במציאות.
לאור זאת, הגדרות אחרות ניסו למקד את ההגדרה ביחסים שעומדים בבסיס הההעדפה המינית.
בראייה זו, סטיה מינית מוגדרת כאשר ההעדפה המינית מדגישה יחס אלים, מנצל, שונא, מבטל או רומס של האחר. שאלת המעשים או השותפים אינה חשובה.
אם כך, יש שאלה האם יש מקום לטפול נפשי כאשר אנשים מבטאים העדפה מינית שונה מהרגיל.

התפקיד הנפשי של הסטיה המינית
יתכן, שבסטיות מיניות, קל לראות את התפקיד של המיניות, כדרך להתמודד עם חרדה. חרדה מפני האסור, המאיים, המבייש וכן הלאה. כך למשל, מי שעבר השפלות כילד, עשוי לפתח רצון להשפיל במין, כדרך לחוות את עצמו הפעם כמשפיל ובעל כח ולא שוב כמושפל וחסר אונים. הוא עשוי לפתח הנאה מינית מהשפלה, כדרך לחוות את ההשפלה הפעם לא כפוגעת אלא כגורמת הנאה. יתכן שלא יקרה, לא זה ולא זה.
תפקוד זה עשוי לבלוט בנסיבות הגורמות מצוקה, העלולות לגרום לצורך גובר להשענות על המיניות כדרך לפוגג את המצוקה.
עם זאת, אין לשכוח שגם במין רגיל פוגשים לא פעם את ההרגשה שמין טוב הוא מין מלוכלך. גם אם יש שמושים אחרים במין.

המיגוון של ההעדפות המיניות הוא אינסופי. אם מיניות מבטאת דרך התמודדות עם הטראומה המיועדת לבטל אותה או להפוך אותה למענגת, אז הבטוי המיני הוא אישי וייחודי. כל אחד מגלה את ההעדפות האישיות והייחודיות שלו כך שיתאימו לפוגג את הקושי האישי שלו. תוצאה של ההסטוריה האישית, המפגש עם אחרים, ההתנסויות, החברה, המדיה וכן הלאה. העדפות שיכולות להתפתח במהלך החיים. אין שני סדו מזוכיסטים זהים.
כך למשל החיבה לביריות יורדת במקביל לירידה בשימוש בביריות במלבושי נשים, לעומת זאת שימוש אינטרנט או מכשירים ניידים לצרכים מיניים עולה ככל שהם זמינים יותר.

פירוט של העדפות מיניות הוא בעקר דרך להמחיש את המגוון העצום, ונסיון חסר סכוי לקטלג מיגוון שמשקף יצירתיות כמעט אינסופית.
יתרה מזו, במקרים רבים יש ממש תסריט של הארוע עם מרכיבים רבים, לעתים מטוקסים בדקדקנות, ואשר מהווים חלק חשוב בבנית הסצנה המינית וההנאה ממנה.

סדיזם ושליטה – למעשה חבור של שני מרכיבים שלעתים קרובות מתקיימים ביחד – הנאה מינית מגרימת כאב לשותף המיני, והנאה מינית משליטה באחר, שליטה המתבטאת מ"אילוצו" לעשות מעשים שלא היה עושה ביזמתו. אנשים אילו נחלקים לאילו שכופים את העדפתם על אחרים, לבין אילו המשיגים שתוף פעולה של אחר, מבררים עימו מה גבולותיו בכל עת, וכאשר שמורה לו בכל עת הזכות להפסיק את הארוע המיני (שכיח שמוש במילת בטחון המאפשרת הפסקה, בנגוד לזכות לבטא התנגדות מילולית או פיזית שהיא חלק חשוב מהמפגש וההנאה המינית ושאינה מחייבת הפסקה). שתוף פעולה יכול להתקיים גם ב"כניעה" לארועים מיניים בעלי אופי קיצוני ולא רגיל.
מזוכיזם וכניעות – שוב חבור של שני מרכיבים ששכיח שמתקיימים ביחד – הנאה מינית מכאב והנאה מינית מכניעה לרצונות של האחר. הם עשויים להתקיים בשתוף פעולה עם סדיסט/ שולט או עם אנשים אחרים שאינם ערים לקורה, לעתים תוך סכון עצמי עד מוות .
מתחלפים – הם אנשים הנהנים לסירוגין משני התפקידים סדיסזם/ שליטה לצד מזוכיזם/ כניעות.
ניתן למצוא אנשים שההעדפה משתנה בתקופות חיים שונות.
כמובן, כאשר הקשר המיני מתקיים בתוך שתוף פעולה, שאלת השליטה, מי קובע מה יקרה, הופכת נזילה, שכן לעתים קרובות, השולט מאפשר לנשלט לממש פנטזיות שאינו מעז לבצע ביזמתו. תופעה המכונה לעתים "שליטה מלמטה".
מקובל להניח שאילו הם סוגי התמודדות שונים עם חוויות של אלימות, חוסר אונים, כאב וחוסר שליטה.