חרדה – מאמרים

הקשר בין תמותה לבין דיכאון, חרדה ושמוש יתר באלכוהול

מרקולה והרקנן

סקר של תמותנה בוצע קרב פינים, 8 שנים לאחר שעברו בגילאי 30-70 סקר של תחלואה פסיכיאטרית

נמצא סכון גבוה יותר לתמותה באילו עם דכאון (פי 1.97) ושמוש יתר באלכוהול (פי 1.72)

חרדה ותלות באלכוהול נמצאו קשורים לסכון מוגבר לתמותה מסבה לא טבעית.

 

סקר זה ממשיך מימצאים של מחקרים אחרים המראים שתחלואה נפשית כרוכה בתוחלת חיים קצרה יותר בשעור של  3 עד 30 שנה. קצור שסיבותיו לא ברורות במלואן.


 

קשר בין תגובת קורטיזול לעקה לבין התקדמות הסתיידות כלילית – המר רומנו וחבריהם – Plosone

המחקר מצא קשר בין התקדמות הסתיידות בעורקים כליליים ב 466 מתנדבים ומתנדבות בריאים לבין תגובת סטרטס במבחן קורטיזול. ללא קשר למשתנים אחרים שגורמים להתקדמות מעין זו.

המחקר מציע שמנגנון זה יכול להיות מתווך בין לחץ נפשי לבין הגברת הסכון למחלת לב כלילית.