פרברסיה מינית -מאמרים

הערכת פדופיליה באמצעות מדידת זרימת דם במח בתגובה לגירויים מיניים

פונסטי, גרנרט וחב'

במחקר נבדקה השפעה של הצגת גירויים מיניים ויזואלים, בוגרים וילדיים, על זרימת הדם במוח באמצעות fMRI, בגברים פדופילים הטרוסקסואלים (11), והומוסקסואלים (13) ובגברים בעלי העדפה לבוגרים הטרוסקסואלים (18) והומוסקסואלים (14) .

נעשה שמוש בשני סוגי אלגוריתמים לנתוח ההבדל בזרימה בין פדופילים לבעלי העדפה לבוגרים. 

נמצא ששמוש ב Fisher linear discriminant analysis, עם דיוק ממוצע של 95% (100% ספפציפיות ו 88% רגישות)

תוצאות אילו עדיפות על אילו המושגות בדרך כלל בשמוש במדידית לחץ בפניס בתגובה לגירויים.