פעילות טלומראז בלויקוציטים במנוחה גבוהה בדיכאון מג'ורי ומנבאת תגובה לטיפול

וולקוביץ מלון וחב'
Molecular Psychiatry (2012) 17, 164–172;

טלומרים הם מיקטעי חלבון- DNA בסוף סלילי ה DNA המגנים על ה DNA מהרס. קיצורם קשור להזדקנות ומוות תאי. טלומראז משמר אותם.

פעילות טלומראז בלויקוציטים מונונוקלארים מדם פריפרי נבדקה ב 20 אנשים דיכאוניים ללא טפול תרופתי וב 18 אנשים ששמשו כבקורת. 16 מהדיכאוניים טופלו בסרטלין ורמת הטלומראז הוערכה שוב לאחר 8 שבועות.

רמת טלומראז נמצאה מוגברת בדכאונים, במיתאם לעצמת הדכאון.

רמת טולומראז נמוכה ועליה ברמתו לאחר טפול היו במיתאם למידת התגובה לטפול.

במחקר לא שוחזרו מימצאים ממחקרים קודמים שמצאו קצור טלומרים בדיכאון מג'ורי.