ניבוי אלצהיימר 5-10 שנים לפני התפתחות אלצהיימר לפי מרקרים ב CSF

בוכהייב, מינטון, צטרברג וחב'
Arch Gen Psychiatry. 2012;69(1):98-106

במחקר שנערך במרפאת זכרון, נבדקו 137 חולים עם פגיעה קוגניטיבית מיזערית) MCI).

לאחר 10 שנים 72 (53%) פתחו אלצהיימר, ו 21 (16%) פתחו סוגי דמנציה אחרים.

נמצא שאלה שלקו לאחר 10 שנים באלצהיימר, הראו בעת קבלתם עם MCI, רמות CSF נמוכות של Aβ42 ורמות T- טאו ו P – טאו מוגברות.

רמות נמוכות של Aβ42 לא נבאו מעבר מהיר (תוך 5 שנים) או איטי (תוך 10 שנים) לאלצהיימר

רמות טאו גבוהות משני הסוגים נבאו מעבר מהיר יותר לאלצהיימר

נמצא שיחס Aβ42\ P טאו ניבא התפתחות אלצהיימר תוך 10 שנים ברגשיות של 88% וספציפיות של 90%

אם זה המצב, הרי יתכן ויש בידינו כלי המאפשר נבוי מוקדם של התפתחות אלצהיימר, לפחות מרגע שיש פגיעה קוגניטיבית מיזערית