מניעה של PTSD בעזרת התערבות מוקדמת

שלו וחבריו
Arch Gen Psychiatry. 2012;69(2):166-176
במחקר שנערך בהדסה, מויינו ניצולים של ארועים טראומטיים באמצעות ראיון טלפוני מובנה בממוצע 9.6 ימים לאחר הארוע, ובעלי תגובה חריפה לטראומה הופנו להערכת קלינית, ואילו בעלי סימפטומים של PTSD הוזמנו להמשך טיפול. חלקם מיידי ב12 שבועות של חשיפה ממושכת, בטיפול קוגניטיבי, או בטיפול סמוי בציפרלקס 10 מ"ג / פלצבו. חלקם טופלו בחשיפה ממושכת מאוחר יותר (בממוצע לאחר 142 יום)
נמצא כי טיפול בחשיפה ממושכת מיידי או מושהה וטיפול קוגניטיבי (שניתן רק מיידית) הורידו את שעור הסובלים מ PTSD לאחר 5 ותשעה חודשים מכ – לכ 20% (לא נמצא הבדל בין השטות) בהשוואה לכ 58% באנשים שטופלו בציפלרקס או בפלצבו.