לא נמצא קשר בין חומרת הדיכאון לבין תגובה לתכשיר SSRI בהשוואה ל NARI

פטרס, קואן, וחב'
BJP February 2012 200:130-136

במחקר נעשה נסיון לבדוק את הטענה ש NARI יעילים יותר מ SSRI בטיפול דיכאונות קשים.

לצורך זה נבדקו 601 מבוגרים מבריטניה שענו על קריטריונים של ICD10 לדיכאון ואשר קבלו ניקוד של 15 ומעלה בשאלון בק.

298 טופלו בציטלופרם 20 מ:"ג ליום ו 303 ברבוקסיטין 4 מ"ג ליום.

בהשוואה לאחר 6 שבועות לא נמצאה כל עדות ליעילות גבוהה יותר של רבוקסיטין בטיפול בדיכאונות הקשים יותר.