ילדות פגועה מנבאת מהלך גרוע ותגובה פחותה לטיפול בדיכאון – מטא אנליזה

נני, אוהר, ודנס
Am J Psychiatry 2012;169:141-151

במאמר נערכה מטא אנליזה של 16 מאמרים (23544 משתתפים) עד סוף 2010

ממאמרים אלה עולה הרושם שילדות פגועה (התעללות מינית, התעללות פיזית, הזנחה, או קונפליקט קשה או אלימות במשפחה) היה כרוך בעליה בסכון לפתח דיכאון חוזר ומתמיד (פי 2.27)

נתוח של 10 מאמרים מצא שילדות פגועה היתה כרוכה בהעדר תגובה / רמיסיה בעת הטפול.

סכון זה מצטרף לסכון של ילדים אילו לפגיעות ביולוגית וקוגניטיבית, רגישות לעקה.