חשיבה והתנהגות אובדנית בטיפול בנוגדי דיכאון (פלוקסטין ופרוזק)

גיבונס, הנדריקס בראון וחבריהם
Arch Gen Psychiatry. Published onlin

בנתוח של מחקרים שונים שכללו 9185 אנשים שטופלו בדיכאון (פרוזק – 2635 מבוגרים, 960 גריאטרים, 708 צעירים, ונלפקסין – 2421 מבוגרים שחרור מיידי, 2461 מבוגרים בשחרור מושהה), סה"כ 53,260 שבועות טיפול. במבוגרים ובזקנים נמצא שבהשוואה לפלצבו, היתה ירידה לאורך זמן בחשיבה ובהתנהגות אובדנית, במיתאם לירידה בדיכאון. לעומת זאת בצעירים, חשיבה והתנהגות אובדנית נותרה יחסית קבועה (אך ללא עליה) , גם לנוכח ירידה בעצמת הדיכאון.