השפעת עישון על ירידה קוגנטיבית במבוגרים

סביה, אלבז וחבריהם

Arch Gen Psychiatry. Published online 6, 2012

במחקר וויטהול II נבדק הקשר בין עבר של עשון לבין קצב ירידה של תפקוד קוגניטיבי ב5099 גברים ו 2137 נשים בגילאי 44-69.
בגברים נמצאה השפעה שלילית של עשון על קצב הירידה בתפקוד קוגניטיבי (גלובלי וביצועי) . ככל שעלה הזמן מהפסקת העשון נמצאה פחות פגיעה. הפסקת עשון של 10 שנים לפחות ככל הנראה ללא פגיעה בקצב הפגיעה בהשוואה ללא מעשנים. בנשים לא נמצא מתאם דומה.