הקשר בין תמותה לבין דיכאון, חרדה ושמוש יתר באלכוהול

מרקולה והרקנן
BJP February 2012 200:143-149

סקר של תמותה בוצע בקרב פינים, 8 שנים לאחר שעברו בגילאי 30-70 סקר של תחלואה פסיכיאטרית

נמצא סיכון גבוה יותר לתמותה באילו עם דיכאון (פי 1.97) ושמוש יתר באלכוהול (פי 1.72)

חרדה ותלות באלכוהול נמצאו קשורים לסיכון מוגבר לתמותה מסבה לא טבעית.

סקר זה ממשיך מימצאים של מחקרים אחרים המראים שתחלואה נפשית כרוכה בתוחלת חיים קצרה יותר בשעור של 3 עד 30 שנה. קצור שסיבותיו לא ברורות במלואן.