הוראה והדרכה

2023 – 2024
הוראה והדרכה  בפסיכותרפיה. מתמחים בפסיכיאטריה, המרכז הרפואי לבריאות הנפש ע"ש יהודה אברבנאל, בת ים.

2023 –
הוראה והדרכה  בפסיכותרפיה. מתמחים בפסיכיאטריה, השירות הפסיכיאטרי, ב"ח ברזילי, אשקלון

קורס 2022
קורס פרויד 2022. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון

2022
קורס על הייצוג. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון

2019
סדנא פסיכוזה ומשמעות. המכון הפסיכואנאליטי ע"ש אייטינגון, תל אביב
2018/19
קורס פרויד המאוחר. קורס טרימסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, המכון הפסיכואנאליטי ע"ש אייטינגון, ירושליים
2016/17
קורס הלא מודע. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2016/17 –
סמינר קליני, שנתי, בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2015/16
קורס הלא מודע. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2014/15
קורס מחשבות על טפול. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2014/15
קורס פסיכוזה. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2013/14
קורס גוף. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2013/14
קורס פסיכוזה. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2013/14
קורס השיח הטיפולי. קורס שנתי. מתמחים בפסיכיאטריה, ב"ח ברזילי, אשקלון
2012/13
קורס פרברסיה. קורס סמסטריאלי. בי"ס לפסיכותרפיה, ב"ח ברזילי, אשקלון, בי"ס לרפואה אוניברסיטת בן גוריון
2004
קורס פרברסיה כמושג בטפול דינמי. קורס סמסטריאלי לפסיכותרפיסטים מתמחים ומומחים, חיל אויר
2003
קורס הגישה אינטרסובייקטיבית בפסיכותרפיה. קורס סמסטריאלי לפסיכותרפיסטים מתמחים ומומחים, חיל אויר
2000-2002
קורס הגישה אינטרסובייקטיבית בפסיכותרפיה. קורס סמסטריאלי לפסיכותרפיסטים מתמחים ומומחים, חיל אויר
1998-2004
אחראי הדרכת מתמחים בפסיכיאטריה ב"ח ברזילי, אשקלון, יום בשבוע- כולל הדרכה אישית בפסיכותרפיה לשניים עד ארבעה מתמחים, סמינר שבועי בפסיכותרפיה, והדרכה שבועית בראיון פסיכיאטרי/ הדרכה קבוצתית קלינית או בפסיכותרפיה.
1997-2000
חבר ועדת סכומי טיפול של החוג לפסיכותרפיה, בית ספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
1998/9
קורס פסיכופתולוגיה. קורס סמסטריאלי למתמחים בפסיכולוגיה קלינית במסגרת מכון רמת אביב לפסיכותרפיה
1998/9
קורס מבוא לפסיכותרפיה. קורס סמסטריאלי למתמחים בפסיכיאטריה, לימודי המשך בפסיכיאטריה, בית ספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
1997/8
קורס פסיכופתולוגיה בראי הדינמי. קורס שנתי החוג לפסיכותרפיה, לימודי חוץ, בית ספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
1996/7
קורס פסיכופתולוגיה בראי הדינמי, קורס סמסטריאלי בנושא החוג לפסיכותרפיה, לימודי חוץ, בית ספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
1992-1994
הדרכה קלינית של סטודנטים לרפואה, בית ספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב. המרכז לבריאות הנפש, "גהה", פ"ת