הגירת ילדים אינה כרוכה בעליה בסיכון לדיכאון בהוריהם בכפרי תאילנד

עבאס, טנגצ'ונלטיפ וחבריהם.

Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9.doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.271.

 

 

בנגוד למערב במזרח שכיחות הדיכאון גבוהה יותר באזורים כפריים מאשר עירוניים.

המחקר נסה לבדוק האם הגירת ילדים כרוכה בעליה בשעור דיכאון בהוריהם.

ננבדקו 1111 הורים מעל גיל 60 מ 100 כפרים.

86% מסרו מידע שוב לאחר שנה.

שעור הדכאון (לפי EURO-D depression scale) היה 22%

במפתיע הסיכון היחסי לדיכאון בהורים שכל ילדיהם עזבו היה נמוך יותר,  0.49

חזרת ילד למחוז במהלך שנת המחקר היתה כרוכה בשכיחות רבה יותר של דיכאון הקשורים לנכות ולזוגיות  אך לא לחזרת הילד למחוז

הערה : כמובן יש לנקוט זהירות מלהקיש ממחקר זה על תרבות אחרת או הקשר אחר