גנוטיפ של רצפטור קנבינואידי מווסת השפעות התעללות בילדות על נטיה לאנהדוניה ודיכאון

אגרוואל, נלסון וחב'
Arch Gen Psychiatry. Published online March 5, 2012

המערכת האנדו-קנבינואידית נחשבת כמעורבת בוסות עקה ומצב רוח במכרסמים. המידע באדם מוגבל.

במחקר שבוצע ב 1041 נשים צעירות בארה"ב ושוחזר ב1428 נשים אוסטרליות התלויות בהרואין וב 506 שכנות כביקורת, נמצא שהעללות בילדות היתה כרוכה בעליה באנהדוניה לאורך החיים.

נמצא שבעלות עותק לאלל rs1049353 לרצפטור אנדוקנבינואידי אנושי (CNR1) היו מוגנות יחסית מאנהדוניה (רק 28% אנהדוניה בהשוואה ל 57% אנהדוניה ללא עותק). הם נטו גם לסבול פחות מדיכאון, אפקט משני ככל הנראה לירידה באנהדוניה.

בקבוצה האוסטרלית היה ממצא דומה כאשר האלל סיפק גם הגנה מאנהדוניה גם לנוכח התעללות גופנית.