גירוי מוחי עמוק עמיד חד ודו קוטבי

(DBS- deep brain stimulation ) – subcallosal cingulate DBS – בדיכאון עמיד חד ודו קטבי (הולצנהיימר וחב)

Arch Gen Psychiatry. Published online January 2, 2012.

שכיחות דיכאון עמיד כ 1% מהאוכלוסיה. גירוי מוחי עמוק במקומים שונים עושה רושם ראשוני מבטיח עם יעילות של כ 55% לאחר שנה. במחקר הנוכחי חפש להרחיב את הידע לגבי יעילות והבטיחות בדיכאון חד ודו קטבי.
נבדקו אנשים בגילאי 18-70, עם דיכאון בינוני עד חמור וכשלון עם לפחות 4 תרופות. 10 MDD, 7 BP
אלקטרודות הושתלו דו צדדית, לאחר חודש גירוי דמה, היה גירוי קבוע. כוונה להפסיק בחלק אחרי כחצי שנה הופסקה עקב שיקולים אתים.
אחרי 24 שבועות 18% רמיסיה 41% תגובה
אחרי שנה 53% רמיסיה 53% תגובה
אחרי שנתיים 58% רמיסיה 92% תגובה
אף אחד מאלה שהשיגו רמיסיה לא חזר. לא היה הבדל בין חד ודו קטביים. לא נמצאו גלים מנים או היפומנים.
תופעות לואי משמעותיות היו בודדות וכללו זיהום, חרדה, החמרה בדיכאון, וחשיבה ונסיון אובדנים.
ככלל כותבי המאמר מתרשמים שמדובר בכוון מבטיח, במיוחד עבור דו קוטביים.