תגים: פרברסיה -מאמרים

פרברסיה מינית -מאמרים

הערכת פדופיליה באמצעות מדידת זרימת דם במח בתגובה לגירויים מיניים א', 19/02/2012 – 17:11 — דר עמי אבני פונסטי, גרנרט וחב' Arch Gen Psychiatry. 2012;69(2):187-194 במחקר נבדקה השפעה של הצגת גירויים מיניים ויזואלים, בוגרים וילדיים, על זרימת הדם במוח באמצעות fMRI, בגברים פדופילים הטרוסקסואלים (11), והומוסקסואלים (13) ובגברים בעלי העדפה לבוגרים הטרוסקסואלים (18) והומוסקסואלים (14) . נעשה שמוש בשני סוגי אלגוריתמים לנתוח ההבדל בזרימה בין פדופילים לבעלי העדפה לבוגרים.  נמצא ששמוש ב Fisher linear discriminant analysis, עם דיוק ממוצע של 95% (100% ספפציפיות ו 88% רגישות) תוצאות אילו עדיפות על אילו המושגות בדרך כלל בשמוש במדידית לחץ בפניס בתגובה לגירויים.
עוד »