תגים: התעללות מינית

ילדות פגועה מנבאת מהלך גרוע ותגובה פחותה לטיפול בדיכאון – מטא אנליזה

נני, אוהר, ודנס Am J Psychiatry 2012;169:141-151 במאמר נערכה מטא אנליזה של 16 מאמרים (23544 משתתפים) עד סוף 2010 ממאמרים אלה עולה הרושם שילדות פגועה (התעללות מינית, התעללות פיזית, הזנחה, או קונפליקט קשה או אלימות במשפחה) היה כרוך בעליה בסכון לפתח דיכאון חוזר ומתמיד (פי 2.27) נתוח של 10 מאמרים מצא שילדות פגועה היתה כרוכה בהעדר תגובה / רמיסיה בעת הטפול. סכון זה מצטרף לסכון של ילדים אילו לפגיעות ביולוגית וקוגניטיבית, רגישות לעקה. פוסטים נוספים בנושא: גנוטיפ של רצפטור קנבינואידי מווסת השפעות התעללות בילדות על נטיה לאנהדוניה ודיכאון אגרוואל, נלסון וחב' Arch Gen Psychiatry. Published online March 5,... הגירת ילדים אינה כרוכה בעליה בסיכון לדיכאון בהוריהם בכפרי תאילנד עבאס, טנגצ'ונלטיפ וחבריהם. Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9.doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.271.     בנגוד... פעילות טלומראז בלויקוציטים במנוחה גבוהה בדיכאון מג'ורי ומנבאת תגובה לטיפול וולקוביץ מלון וחב' Molecular Psychiatry (2012) 17, 164–172; טלומרים הם...
עוד »