תגים: התנהגות אובדנית

חשיבה והתנהגות אובדנית בטיפול בנוגדי דיכאון (פלוקסטין ופרוזק)

גיבונס, הנדריקס בראון וחבריהם Arch Gen Psychiatry. Published onlin בנתוח של מחקרים שונים שכללו 9185 אנשים שטופלו בדיכאון (פרוזק – 2635 מבוגרים, 960 גריאטרים, 708 צעירים, ונלפקסין – 2421 מבוגרים שחרור מיידי, 2461 מבוגרים בשחרור מושהה), סה"כ 53,260 שבועות טיפול. במבוגרים ובזקנים נמצא שבהשוואה לפלצבו, היתה ירידה לאורך זמן בחשיבה ובהתנהגות אובדנית, במיתאם לירידה בדיכאון. לעומת זאת בצעירים, חשיבה והתנהגות אובדנית נותרה יחסית קבועה (אך ללא עליה) , גם לנוכח ירידה בעצמת הדיכאון. פוסטים נוספים בנושא: גנוטיפ של רצפטור קנבינואידי מווסת השפעות התעללות בילדות על נטיה לאנהדוניה ודיכאון אגרוואל, נלסון וחב' Arch Gen Psychiatry. Published online March 5,... הקשר בין תמותה לבין דיכאון, חרדה ושמוש יתר באלכוהול מרקולה והרקנן BJP February 2012 200:143-149 סקר של תמותה בוצע... לא נמצא קשר בין חומרת הדיכאון לבין תגובה לתכשיר SSRI בהשוואה ל NARI פטרס, קואן, וחב' BJP February 2012 200:130-136 במחקר נעשה נסיון...
עוד »