חדשות פסיכיאטריה

לא נמצא קשר בין חומרת הדיכאון לבין תגובה לתכשיר SSRI בהשוואה ל NARI

פטרס, קואן, וחב' BJP February 2012 200:130-136 במחקר נעשה נסיון לבדוק את הטענה ש NARI יעילים יותר מ SSRI בטיפול דיכאונות קשים. לצורך זה נבדקו 601 מבוגרים מבריטניה שענו על קריטריונים של ICD10 לדיכאון ואשר קבלו ניקוד של 15 ומעלה בשאלון בק. 298 טופלו בציטלופרם 20 מ:"ג ליום ו 303 ברבוקסיטין 4 מ"ג ליום. בהשוואה לאחר 6 שבועות לא נמצאה כל עדות ליעילות גבוהה יותר של רבוקסיטין בטיפול בדיכאונות הקשים יותר. פוסטים נוספים בנושא: הגירת ילדים אינה כרוכה בעליה בסיכון לדיכאון בהוריהם בכפרי תאילנד עבאס, טנגצ'ונלטיפ וחבריהם. Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9.doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.271.     בנגוד... הקשר בין תמותה לבין דיכאון, חרדה ושמוש יתר באלכוהול מרקולה והרקנן BJP February 2012 200:143-149 סקר של תמותה בוצע... פעילות טלומראז בלויקוציטים במנוחה גבוהה בדיכאון מג'ורי ומנבאת תגובה לטיפול וולקוביץ מלון וחב' Molecular Psychiatry (2012) 17, 164–172; טלומרים הם...
עוד »

הקשר בין התעללות והזנחה בילדות והמבנה של תסמונות פסיכיאטריות במבוגר

איטון, קרוגר וחב' BJP February 2012 200:107-115 בסקר בו הוערכו 34653 מבוגרים מארה"ב, נבדק הקשר בין תחלואה פסיכיאטרית לאורך החיים לבין התעללות גופנית, מינית ונפשית והזנחה גופנית ונפשית בילדות. התחלואה הפסיכיאטרית סווגה להפרעות הקשורות להשפעות לטנטיות של החצנה לעומת אילו של הפנמה נמצא שניתן להראות שכל התחלואה קשורה להשפעה על מימדים אילו ההבדל העקרי בין המינים היה בתגובה להתעללות גופנית גברים הגיבו בדפוס מחצין ונשים בדפוס מפנים במחקר זה לא נמצא קשר בין הזנחה מכל סוג לבין תחלואה הקשורה לדפוס לטנטי כלשהו מחקר זה נוסף למחקרים אחרים המראים קשר בין פגיעה בילדות ומועדות לתחלואה נפשית בהמשך החיים ומדגישים את התועלת האפשרית מטפול וממינעה של פגיעות אילו פוסטים נוספים בנושא: גנוטיפ של רצפטור קנבינואידי מווסת השפעות התעללות בילדות על נטיה לאנהדוניה ודיכאון אגרוואל, נלסון וחב' Arch Gen Psychiatry. Published online March 5,... הקשר בין תמותה לבין דיכאון, חרדה ושמוש יתר באלכוהול מרקולה והרקנן BJP February 2012 200:143-149 סקר של תמותה בוצע...
עוד »

פעילות טלומראז בלויקוציטים במנוחה גבוהה בדיכאון מג'ורי ומנבאת תגובה לטיפול

וולקוביץ מלון וחב' Molecular Psychiatry (2012) 17, 164–172; טלומרים הם מיקטעי חלבון- DNA בסוף סלילי ה DNA המגנים על ה DNA מהרס. קיצורם קשור להזדקנות ומוות תאי. טלומראז משמר אותם. פעילות טלומראז בלויקוציטים מונונוקלארים מדם פריפרי נבדקה ב 20 אנשים דיכאוניים ללא טפול תרופתי וב 18 אנשים ששמשו כבקורת. 16 מהדיכאוניים טופלו בסרטלין ורמת הטלומראז הוערכה שוב לאחר 8 שבועות. רמת טלומראז נמצאה מוגברת בדכאונים, במיתאם לעצמת הדכאון. רמת טולומראז נמוכה ועליה ברמתו לאחר טפול היו במיתאם למידת התגובה לטפול. במחקר לא שוחזרו מימצאים ממחקרים קודמים שמצאו קצור טלומרים בדיכאון מג'ורי. פוסטים נוספים בנושא: חשיבה והתנהגות אובדנית בטיפול בנוגדי דיכאון (פלוקסטין ופרוזק) גיבונס, הנדריקס בראון וחבריהם Arch Gen Psychiatry. Published onlin בנתוח... ילדות פגועה מנבאת מהלך גרוע ותגובה פחותה לטיפול בדיכאון – מטא אנליזה נני, אוהר, ודנס Am J Psychiatry 2012;169:141-151 במאמר נערכה מטא... לא נמצא קשר בין חומרת הדיכאון לבין תגובה לתכשיר SSRI בהשוואה ל NARI פטרס, קואן, וחב' BJP February 2012 200:130-136 במחקר נעשה נסיון...
עוד »

ילדות פגועה מנבאת מהלך גרוע ותגובה פחותה לטיפול בדיכאון – מטא אנליזה

נני, אוהר, ודנס Am J Psychiatry 2012;169:141-151 במאמר נערכה מטא אנליזה של 16 מאמרים (23544 משתתפים) עד סוף 2010 ממאמרים אלה עולה הרושם שילדות פגועה (התעללות מינית, התעללות פיזית, הזנחה, או קונפליקט קשה או אלימות במשפחה) היה כרוך בעליה בסכון לפתח דיכאון חוזר ומתמיד (פי 2.27) נתוח של 10 מאמרים מצא שילדות פגועה היתה כרוכה בהעדר תגובה / רמיסיה בעת הטפול. סכון זה מצטרף לסכון של ילדים אילו לפגיעות ביולוגית וקוגניטיבית, רגישות לעקה. פוסטים נוספים בנושא: גנוטיפ של רצפטור קנבינואידי מווסת השפעות התעללות בילדות על נטיה לאנהדוניה ודיכאון אגרוואל, נלסון וחב' Arch Gen Psychiatry. Published online March 5,... הגירת ילדים אינה כרוכה בעליה בסיכון לדיכאון בהוריהם בכפרי תאילנד עבאס, טנגצ'ונלטיפ וחבריהם. Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9.doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.271.     בנגוד... פעילות טלומראז בלויקוציטים במנוחה גבוהה בדיכאון מג'ורי ומנבאת תגובה לטיפול וולקוביץ מלון וחב' Molecular Psychiatry (2012) 17, 164–172; טלומרים הם...
עוד »

חשיבה והתנהגות אובדנית בטיפול בנוגדי דיכאון (פלוקסטין ופרוזק)

גיבונס, הנדריקס בראון וחבריהם Arch Gen Psychiatry. Published onlin בנתוח של מחקרים שונים שכללו 9185 אנשים שטופלו בדיכאון (פרוזק – 2635 מבוגרים, 960 גריאטרים, 708 צעירים, ונלפקסין – 2421 מבוגרים שחרור מיידי, 2461 מבוגרים בשחרור מושהה), סה"כ 53,260 שבועות טיפול. במבוגרים ובזקנים נמצא שבהשוואה לפלצבו, היתה ירידה לאורך זמן בחשיבה ובהתנהגות אובדנית, במיתאם לירידה בדיכאון. לעומת זאת בצעירים, חשיבה והתנהגות אובדנית נותרה יחסית קבועה (אך ללא עליה) , גם לנוכח ירידה בעצמת הדיכאון. פוסטים נוספים בנושא: גנוטיפ של רצפטור קנבינואידי מווסת השפעות התעללות בילדות על נטיה לאנהדוניה ודיכאון אגרוואל, נלסון וחב' Arch Gen Psychiatry. Published online March 5,... הקשר בין תמותה לבין דיכאון, חרדה ושמוש יתר באלכוהול מרקולה והרקנן BJP February 2012 200:143-149 סקר של תמותה בוצע... לא נמצא קשר בין חומרת הדיכאון לבין תגובה לתכשיר SSRI בהשוואה ל NARI פטרס, קואן, וחב' BJP February 2012 200:130-136 במחקר נעשה נסיון...
עוד »

מניעה של PTSD בעזרת התערבות מוקדמת

שלו וחבריו Arch Gen Psychiatry. 2012;69(2):166-176 במחקר שנערך בהדסה, מויינו ניצולים של ארועים טראומטיים באמצעות ראיון טלפוני מובנה בממוצע 9.6 ימים לאחר הארוע, ובעלי תגובה חריפה לטראומה הופנו להערכת קלינית, ואילו בעלי סימפטומים של PTSD הוזמנו להמשך טיפול. חלקם מיידי ב12 שבועות של חשיפה ממושכת, בטיפול קוגניטיבי, או בטיפול סמוי בציפרלקס 10 מ"ג / פלצבו. חלקם טופלו בחשיפה ממושכת מאוחר יותר (בממוצע לאחר 142 יום) נמצא כי טיפול בחשיפה ממושכת מיידי או מושהה וטיפול קוגניטיבי (שניתן רק מיידית) הורידו את שעור הסובלים מ PTSD לאחר 5 ותשעה חודשים מכ – לכ 20% (לא נמצא הבדל בין השטות) בהשוואה לכ 58% באנשים שטופלו בציפלרקס או בפלצבו. פוסטים נוספים בנושא: חשיבה והתנהגות אובדנית בטיפול בנוגדי דיכאון (פלוקסטין ופרוזק) גיבונס, הנדריקס בראון וחבריהם Arch Gen Psychiatry. Published onlin בנתוח...
עוד »

חוסם אלפא-1 מקטין תגובה סובייקטיבית לקוקאין בבני אדם

ניוטון, לה גרזה וחבריהם – Plosone 13 נבדקים, נטלו קוקאין במבחן סמוי תוך השוואה לעצמם, תחת טפול בדוקסזין (חסם אלפא 1 ) תוך עליה בהדרגה עד למנון של 4 מ"ג, ותחת פלצבו. במנון הקוקאין הנמוך היתה ירידה משמעותית מאד בתגובה החיובית לקוקאין, במנון גבוה יותר, הפער היה נמוך יותר. תופעות הלואי בנטית התכשיר היו מינימליות תוצאות המחקר תומכות באפשרות של העזרות בתכשירים דומים בעת גמילה מקוקאין. פוסטים נוספים בנושא: לא נמצא קשר בין חומרת הדיכאון לבין תגובה לתכשיר SSRI בהשוואה ל NARI פטרס, קואן, וחב' BJP February 2012 200:130-136 במחקר נעשה נסיון... שימוש בתרופות רבות נוגדות פסיכוזה, נוגדות דכאון ובנזודאיזפינים ותמותה בסכיזופרניה טיהונן, סוקאס וחב' Arch Gen Psychiatry. 2012;69(5):476-483 במחקר זה נערך...
עוד »