על הסבות להופעת פרברסיה מינית

גבוש הזהות והתשוקה המינית הוא תהליך התפתחותי מורכב הקשור בהתמודדות עם חרדות שונות והמועד לוריאציות מגוונות העלולות להסתיים בין היתר בהופעת פרברסיות מיניות (Freud 1905; Stoller 1975).

ומה הסבות להופעת פרברסיות מיניות ?

בספרות האנליטית ניתן למצוא שפע מבלבל של תשובות.

דומה שהמגוון והספציפיות של הטקס המיני, היותם תלויי תרבות, ותלויי ההסטוריה האישית של כל פרט, מציעים שהביולוגיה מהווה הסבר חלקי בלבד. קשה למשל לייחס לגנים, משיכה מינית לפרטי לבוש.

במבט על על ההסברים השונים נראה שמופיע בהם מוטיב חוזר לפיו בבסיס הפרברסיה המינית ניתן לזהות קושי להתמודד עם היבטים של המציאות הפנימית והחיצונית הכרוכים בעצמה רגשית מציפה ובלתי נסבלת. (Freud 1927; Freud 1938; Goldberg 1975). במפתיע, למרות שפרויד העלה אפשרות זו, כמעט ואין בספרות פניה להכללה זו, אלא נסיון לייחד מקור מוגדר להצפה רגשית זו, כל מחבר לפי עמדתו התיאורטית ונסיונו הקליני.

החרדות והקשיים הנפשיים שהוצגו ככרוכים בהופעת פרברסיה מינית כוללים בין היתר –

חרדת סרוס (Freud 1927; Chasseguet-Smirgel 1983; Mcdougal 1985), כולל הקושי בקבלת ההבדלים בין המינים ובין הדורות (Chasseguet-Smirgel 1983) והחרדה שלא להיות מסוגל להיות גבר מספק (Chasseguet-Smirgel 1981), חרדה מאבדן זהות כגבר (Stoller 1975) ומהזדהות עם ה gender השני (Kaplan 1991) , (Socarides 1960) חרדות פסיכוטיות (Glover ) , חרדות מות, אובדן, ריקנות הזנחה ונטישה (Ogden 1996; Gabbard 2003) , החרדה מנפרדות מהאם (Khan 1965; Joseph 1971; Stoller 1975; Chasseguet-Smirgel 1981; Benjamin 1988) החרדה מהעדר דיפרנציאציה ונפרדות מהאם (Khan 1965; Joseph 1971; Stoller 1975; Mcdougal 1985) תגובה לחסך אימהי בלתי נסבל וקושי לשאת תלות ופגיעות (Bach ), פגיעות נרציסטית (Freud 1927; Kohut 1972; Stoller 1975; Stolorow 1975) חרדה לשלמות הגוף (Socarides 1960; Khan 1965; Mcdougal 1985), הגנה ממיניות ארכאית מאיימת (Mcdougal 1985; Kernberg 1992) הגנה מרצחנות (Khan 1965; Mcdougal 1985; Bach 1994), חסך בפונקציותselfobject (Kohut 1972; Goldberg 1975; Stolorow 1975), עירוב של אהבה ואשמה (Freud 1919), טראומה נפשית (Freud 1938) וכן הלאה.

רשימה ארוכה ומגוונת זו, אינה מתיימרת כלל להיות שלמה או לכלול את כל ההסברים שהוצעו בספרות.

הרשימה מאתגרת.

– היא מנוגדת להצעה שבסיס הפרברסיה המינית קשור תמיד לחרדה סביב מיניות או זהות מיגדרית (Freud 1927; Stoller 1975; Mcdougal 1985; Kaplan 1991).

– היא אינה קשורה לתקופת התפתחות מסויימת , לחרדה מסויימת, לחסך התפתחותי מסויים.

היא תומכת בהנחה שככל הנראה כל חוויה בלתי נסבלת, מכל סוג שהוא, כאב, חרדה, רגוש, וכן הלאה, מכל שלב התפתחות, עלולה להצטרף לרשימה (Freud 1938; Goldberg 1975). פגיעה שכוללת בהכרח פגיעה נרציסטית. שהטראומטיות שלה נגזרת מטיב הטראומה, מעצמתה, מעיתוייה, מהשלב ההתפתחותי בו נמצא הפרט, מהיכולת של הפרט להתגונן ולהכיל. בעזרת משאביו ובעזרת ההכלה של האחר.

כפי שידון בהמשך, המנגנון הפרברטי משמר את התחושה הבלתי נסבלת.

אין לשכוח, שאנשים רבים הסובלים מפרברסיה מינית, עברו יותר ממקור אפשרי אחד לחוויה הבלתי נסבלת (Socarides 1960; Khan 1965; Joseph 1971; Mcdougal 1985), מה עוד שבדרך כלל חרדות שונות קיימות במקביל והאבחנה ביניהן והקביעה מי מהן ראשונית ומי משנית תלויה במידה רבה בעמדה התיאורטית של המחבר ((Stoller 1975; Stolorow 1975; Khan 1965; Socarides 1960; Mcdougal 1985; Etchegoyen 1991; Kernberg 1992; Bach )


עמי אבני

בפוסט הבא : על ההסטוריות של הטראומה